No country for old men

Още един “benchmark” между ARM и Intel CPUs (идеята за него дойде след като разни JS benchmark-ове на iPad Mini Retina минаваха само 2-3-4 пъти по-бавно от колкото на i7 2600 … Логичният въпрос, който някой (Тео) зададе беше дали наистина е толкова по-бавен, на приложение като raytracer).

Тестваме smallpt (не че това е представителен raytracer, но е raytracer), naive quick sort, random mem access & floating point operations. Кода на тестовете е тук.

Тестваме I7-3720QM (2.6GHZ) (Macbook Pro Retina 2012) vs 64-bit A7 (1.3GHZ) (iPad Mini Retina).

Тестваме еднонишково.

Тестваме с clang-503.0.40 (based on LLVM 3.4svn) (с опции -O3, relaxed IEEE & strict aliasing).

Основният тест е smallpt, покрай него има и няколко проби с по-прости сметки.
Тестовете са правени по 5 пъти (да, само 5), максималната разликата в резултатите на Intel-a е в рамките на 8% (което е бая), а на iPad-a e в рамките на 2%.

По време на тестовете не е имало други пуснати приложения (а лаптопа не е бил в power-save mode, etc). Сиреч, почти може и да си помисли човек да им вярва.

Показани са усреднените стойности на времето, което е отнел всеки тест в секунди (тоест, по-ниските правоъгълничета означават по-добри резултати).

Ако някой има С/С++/Objective-C/Swift код който иска да бъде тестван, PM me :).

Като цяло, резултатите са такива, каквито се предполагаше че ще бъдат.

There is no country for old men.

p.s. през *почти* същите тестове мина и един iPhone 4, с ~ резултати Raytrace:240s, Sort:72s, Mem:56s, FPU 21s & iPhone 6 – Raytrace 13s, Sort 11s, Rand mem access 9.5s, FPU 1.92s.