C(++)onstructors

Ето една проста С++(98) конструкция, която не рядко се бърка. Хора ползващи Java или друг език в миналото си, и С++ в настоящето си се сблъскват с това :

На пръв поглед това не трябва да се компилира. Имаме контруктор, който вика друг конструктор (и ползваме C++ < 11). А това не е разрешено в тази версия на езика (макар не всички да го знаят). За да е тотално объркването обаче, всеки компилатор успява да го компилира без грешки. Този код работи и не нарушава стандарта. Не прави обаче съвсем това, което човек би очаквал.

Причината за това е, че Foo() не вика конструктора за обекта, който се конструира във Foo(int), а създава temporary object (без име) !

За по ясно, вместо Foo(); там може да пише int(); … така ще сме създали един int на стека, който както и Foo(); ще спре да съществува след като излезем от scope-а на Foo(int). Може да стане по-ясно, ако добавим деструктор, в който има само printf.

Можем обаче да накараме нещата да сработят .. Ако ползваме placement new, бихме могли да извикаме конструктура върху обекта, който очакваме. Ето така :

Показаното по-горе работи (поне в gcc, clang && cl). Но не е съвсем гарантирано, че ще работи навсякъде и винаги. Добрият стар init() метод е по-подходящ тогава.