Exception

Митака наскоро ми показа един не-популярен синтаксис в С++, чрез който се хващат exception-и от инициализиращият списък на конструктор.