Демо крат

You are a
Social Liberal
(70% permissive)

and an…
Economic Liberal
(28% permissive)

You are best described as a:

Democrat

Видях го това из няколко места и се тествах и я, работи.